STOCKISTS

INDIA


Mumbai 

Ensemble - Kala Ghoda
Ensemble - Santa Cruz 
Le Mill


New Delhi 

Ensemble - Khan Market
Ensemble - Dlf emporio

Gurgaon (flagship store)

32nd Milestone

Chennai 

Evoluzione


Bangalore

Collage Shop


Kolkata

Bombain

 

Store Image

follow us on @ituvana for updates on our worldwide popups